Cộng tác viên

Bạn có thể có kiếm thêm thu nhập bằng cách giới thiệu khách hàng đến chúng tôi

Chúng tôi cung cấp cho bạn hai sự lựa chọn để trở thành đối tác của chúng tôi: 

1. Cung cấp cho chúng tôi mã đơn của khách hàng mà bạn đã giới thiệu khi đặt hàng online; 

2. Nhận mã công tác viên để được chiết khấu khi đặt hàng (dùng đặt hàng thay khách hàng của bạn). 

Mức chiết khấu gia tăng theo tổng giá trị các đơn hàng bạn giới thiệu được với các mức trong bảng sau: 

% chiết khấu10152025
Giá trị tổng của các đơn hàng đã giới thiệu (X)X <= 1.000.000 đ1.000.000 đ <X<= 2.000.000 đ2.000.000 đ <X<= 5.000.000 đX > 5.000.000 đ

Phương thức thanh toán: chuyển khoản theo thông tin cung cấp lúc khởi tạo tài khoản CTV.

Thời gian thanh toán: hàng tuần.